Трети студентски краеведски четения’2010 г.

   За трети пореден път, в рамките на Епископ-Константиновите дни на Шуменския университет, на 31 май се проведоха студентски краеведски четения с участие на студенти от  II, III и IV курс на специалността “Българска филология”. Инициатори са членовете на Студентската секция при Дружеството на краеведите в Шумен под ръководството на гл. ас. Красимира Колева от […]