Годишно отчетно събрание’2010

Шуменските краеведи от­четоха едногодишната си дей­ност на свое редовно годишно събрание на 15 март 2011 г. Председателката на дружеството Марияна Фи­липова изнесе годишния от­чет, в който бе дадена оценка на извършената краеведческа и издирвателска дейност. С всяка изминала година авторитетът на дружеството расте, а с това и приносът му в културния живот в Шумен. При […]