Годишно отчетно-изборно събрание’2012

Уважаеми колеги, На 23 април 2012 г. от 17 часа в Народно читалище “Д. Войников-1856” ще се проведе годишното отчетно-изборно събрание на Дружеството. Дневен ред: 1. Отчет за работата на Дружеството за 2011 г. 2. Финансов отчет за 2011 г. 3. Приемане План за работата на Дружеството за 2012 г. 4. Избор  на нови ръководни […]