Представяне на книгата “Подпоручик Петров” от о.з. кап. инж. Борис Войнов

На 12 септември 2014 г. във Военен клуб – Шумен бе представена книгата на о.з. кап. инж. Борис Войнов “Подпоручик Петров”. Авторът дълго и трудно е издирвал свидетелства, документи, снимки и е описал живота на непознатия за широката общественост герой. Книгата се посвещава на 70-годишнината от гибелта на доблестния български офицер подпоручик Петър Д. Петров […]