Годишно отчетно-изборно събрание’2012

Уважаеми колеги,

На 23 април 2012 г. от 17 часа в Народно читалище “Д. Войников-1856” ще се проведе годишното отчетно-изборно събрание на Дружеството.

Дневен ред:

1. Отчет за работата на Дружеството за 2011 г.

2. Финансов отчет за 2011 г.

3. Приемане План за работата на Дружеството за 2012 г.

4. Избор  на нови ръководни органи

5. Приемане патрон на Дружеството

Заповядайте!