Шуменски краеведи в Национална конференция

На 11, 12 и 13 март 2013 г. в Шумен се проведе Национална научна конференция “Триумфът на българското оръжие в Балканската война 1912-1913 г.”. В научния форум бяха представени и част от научните изследвания по темата на шуменските краеведи. Наши представители бяха д-р Стефан Стефанов с темата “Спомени за двама преславяни, участници в Балканската война” и Красимир Кънчев с две теми: “Участието на военните свещеници от Седми пехотен преславски полк в Балканските войни (1912-1913 г.)” и “Падналите за родината в Балканските войни (1912-1913 г.) жители на с. Янково, Шуменско. Паметници на признателност към героите”.