ШЕСТИ СТУДЕНТСКИ КРАЕВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 
 На 4 юни в 9 часа в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен се състояха VI-те ежегодни четения на шуменските студенти краеведи. Тази година в тях за пореден път се представят чуждестранни студенти филолози, които се обучават в Шуменския университет.

Четенията се организират от Студентското краеведско дружество – Шумен с научен ръководител Красимира Колева. Чрез текст, звук и картина над 20 второкурсници от специалността Българска филология показват лично събраните на терена факти за населението, езика и традиционната култура на родното си място. Проучванията за Шуменския край заемат централно място в програмата. Тематиката отразява езиковото, етническото и конфесионалното разнообразие и съжителство по българските земи.

В деловата работа участва студент от Сърбия с български произход, член на Дружеството. Чуждестранните студенти слависти са от партньорския университет „Кажимеж Велки“ в Бидгошч, Полша.

По традиция четенията са журирани от специалистите в Отдел „Краезнание“ на Регионалната библиотека, в чиято картотека постъпват студентските разработки.

Тази година награди предостави и представителството на Европейската комисия в Шумен „Европа директно“, което подкрепя и тази проява на Дружеството. Дружеството на краеведите „Георги Джумалиев“ – Шумен също се присъедини към изявата на младите краеведи и подари книги на своите членове на най-добре представилите се студенти.

Шестите студентски краеведски четения бяха предшествани от Първи студентски ономастични четения в Шумен. Те се състояха отново в РБ „Стилиян Чилингилов” в края на м. май тази година. Студентите българисти от трети курс, с научен ръководител гл. ас. Красимира Колева, учредител на Студентското краеведскто дружество, представиха мултимедийни презентации, чиято изследователска задача беше да докажат връзката родова памет и антропонимен код на базата на лично събрани данни.

 

news362kraevedi