Среща с Павел Писарев

Снощи в шуменското народно читалище „Добри Войников-1856“ се проведе среща-разговор с Павел Пи­сарев – бивш кореспондент на в. „Работническо дело“ в Париж, заместник-министър на културата, ръководител на „Българска кинематография“ и Българската телевизия. Пред шуменци бе представе­на най-новата му книга „Подир изгубеното време“. Членът на Дружеството на краеведите в Шумен Николай Калев я пред­стави като откровение на една духовно възвисена личност, ерудит и откровен с чи­тателя българин. Две са връз­ките с Шумен, които разкрива в книгата си Писарев. Едната – войнишката му служба в с. Мараш и „превземането“ на Илчов баир с ротата по време на учение, и другата – срещи­те му в София с Михаил Багрянов. Според Николай Калев, книгата дава оценка за много минали събития и личности. Тя фиксира смяната на лекси­ката на разговорния български език съобразно времето и епохата, в които живеем. „По­дир изгубеното време“ дава и оценка на медиите в минало­то и днес. Тя ни среща и с ре­дица исторически личности. Павел Писарев е съпруг на внучката на Васил Коларов. „Когато няколко пъти препро­читах книгата, за сетен път се убедих, че тя е откровение за нашето време“, сподели с шуменци краеведката Веска Ламбова.                                                                                                                   

Светлин ПЛАМЕНОВ