Представяне на книгата “Подпоручик Петров” от о.з. кап. инж. Борис Войнов

На 12 септември 2014 г. във Военен клуб – Шумен бе представена книгата на о.з. кап. инж. Борис Войнов “Подпоручик Петров”. Авторът дълго и трудно е издирвал свидетелства, документи, снимки и е описал живота на непознатия за широката общественост герой.

Книгата се посвещава на 70-годишнината от гибелта на доблестния български офицер подпоручик Петър Д. Петров от 10-и конен на Н. В. Ц. Йоанна полк – Шумен, който с думите “Български офицер не си предава оръжието!” е избрал смъртта пред унизителното обезоръжаване от Червената армия на 9 септември 1944 г. в Шумен.

Авторът Борис Войнов получава първоначалното си образование в Шумен – неговия роден край. Преди да завърши висшето си образование във ВХТИ – София като инженер -химик, служи в ШЗО – Силистра и има чин капитан на офицер от запаса. От 2014 г. Борис Войнов е член на Дружеството на краеведите “Георги Джумалиев” – Шумен.

борис-войнов              книга

    Борис Войнов