Първи студентски краеведски четения’2008 г.

Активна дейност в полето на краеведската наука демонстрираха студентите от специалност “Българска филология” на ШУ “Епископ К. Преславски”, които взеха участие в първите краеведчески четения

автор: Недка ТУНЕВА

Интересни проучвания в полето на краезнанието и родознанието представиха второкурсниците от специалност “Българска филология” на Факултета по хуманитарни науки в ШУ “Епископ К. Преславски”. В зала “Сава Доброплодни” на най-старото шуменско читалище “Добри Войников” студентите взеха участие в първото издание на студентските краеведчески четения, организирани от Шуменския университет, НЧ “Добри Войников” и Дружество на краеведите – клон Шумен. Специални гости на форума бяха почетният председател на дружеството Георги Цветков, доайените на краеведите доц. Чавдар Танев, Трифон Панайотов и Димо Димов – автори на множество изследвания и публикации, Радост Бакалова и Елена Петрова, специалисти в отдел “Краезнание” на РБ “Стилиян Чилингиров”.
С кратко слово гл. ас. Красимира Колева, преподавател в ШУ “Епископ К. Преславски”, приветства участници и гости. В навечерието на най-светлия български празник – Денят на светите братя Кирил и Методий, тя подчерта, че студентските четения, които се провеждат всяка година в рамките на Епископ-Константиновите дни, са обединени под знака на много събития, свързани с просветното дело, културните традиции и духовността. От името на домакините, НЧ “Добри Войников”, Десислава Златева поздрави студентите и посочи, че читалището предлага широки възможности за научната работа на младите хора, предоставяйки редица полезни печатни издания и материали за изследването на уникалната за всеки регион библиографска и фактографска информация.
Студентските краеведски четения да станат традиция и да поставят основите на приемственост между поколенията изследователи на родния край, пожела на младите краеведи управителят на шуменския клон на Дружеството на краеведите Марияна Филипова. Преди презентацията на докладите за краеведската наука, като източник на полезна информация за историята, географските особености и етнографията на различните краища на страната, говори Георги Цветков, който подчерта, че творческият дух и жажда за наука, завладели младежите, ще влеят свежа струя в дейността на Дружеството на краеведите.
В своите доклади в направленията “Проучване на езиковата ситуация в населено място от градски тип, “Говорът на …”, както и в проучванията в областта на ономастиката студентите представиха данни от проведените теренни изследвания, свързани с историята на различните населени места, особеностите на местното население, бита и обичаите на различните етноси, езиковите прояви, териториалните диалекти и др. Част от младите изследователи са успели да обогатят своите изследвания с богат снимков материал, а други са почерпили актуална информация от различни източници, проследявайки в детайли историята на своя роден край. Най-добрите материали, презентирани от участниците във форума, ще бъдат поместени в сборник на Университетското издателство “Епископ Константин Преславски”, посветен на студентското творчество. Водени от идеята, че европейското бъдеще израства от родовите корени и националната ни идентичност, студентите показаха едно ново отношение към историята и ценностите, които е нужно да съхраним и с любов да предадем на идните поколения.

Снимка: Приветствие към участници и гости на студентските краеведчески четения поднесе гл. ас. Красимира Колева, преподавател в ШУ “Епископ. К. Преславски”