Втори студентски краеведски четения’2009 г.

  Катедрата по „Български език” към Шуменския университет, Дружеството на краеведите, клон Шумен – (студентска секция) и Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров” проведоха вторите краеведски студентски четения в заседателната зала на библиотеката. Участниците в конференцията получиха специални поздравления от свои колеги от Софийския и Пловдивския университети. Приветствия бяха отправени и от г-н Калев, от Радостка Бакалова, от специалния гост г-н Енбия Улусой от Истанбул, Авджилар, който се занимава с изследвания на османския архив за издирване сведения за българските селища. Изследователските работи, които представиха студентите се оценяваха от жури в състав: г-н Калев, зам. председател на дружеството на краеведите в Шумен, доц. Александър Александров, преподавател в ШУ, специалистите от отдел „Краезнание” на библиотеката: Радостка Бакалова, Даниела Тодорова, Елена Петрова, младите изследователи Деян Герговски и Цветослава Лазарова, студенти ІІІ курс „Българска филология” в ШУ. След представяне на депозираните доклади журито отличи най-добрите работи. Първото място зае Петя Петкова с разработка на тема: „Говорът на с. Голица, Варненско”, второ място Траяна Ненчева „Говорът на с. Гецово, Разградско” и трето място за Живко Желев, „Говорът на преселниците от с. Хлябово, Тополовградско в с. Лиси връх, Шуменско”. Специалните награди бяха подготвени от Регионалната библиотека и включваха ценни краеведски издания и творби от шуменски автори. Равносметката е, че студентските четения вече се превръщат в традиция. Поставят на нова научна основа краеведските търсения в областта на диалектологията. Това, което постигат е една симбиоза между краеведска и езиковедска работа. Изследователската работа е дълъг процес, който изисква постоянство и настойчивост. Всички участници получиха библиографски указател ”История на просветното дело в шуменския край”, издание на Справочно–библиографския и информационен отдел на Регионалната библиотека.