● Управителен съвет

Състав на Управителния съвет, избран на отчетно-изборно събрание на Дружеството, проведено на 24 април 2012 г.:

Марияна Филипова – председател

Николай Калев

Малуш Малушев

д-р Стефан Стефанов

инж. д-р Ангел Христов

 

Почетни членове:

Трифон Панайотов

о.з. полк. Димо Димов

Веска Ламбова

Страхил Василев

 

Състав на Управителния съвет, избран на отчетно-изборно събрание на Дружеството, проведено на 31 март 2010 г.:

Георги Цветков – почетен председател

Марияна Филипова – председател

о. з. полк. Димо Димов – зам. председател

гл. ас. Красимира Колева – член

Николай Калев – член

д-р Стефан Стефанов – член