Годишна научно-практическа конференция на краеведите’2010

  ДРУЖЕСТВО НА КРАЕВЕДИТЕ и НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Д. ВОЙНИКОВ-1856” – ШУМЕН ВИ КАНЯТ ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ ТЯХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕЦИЯ НА ТЕМА: „Приносът на етническите общности за развитието на гр. Шумен” Научен ръководител: доц. д-р Стоян Танев – преподавател в ШУ “Еп. К. Преславски           11 ноем. 2010 г.                                  НЧ „Д. Войников-1856” […]