Представяне на “Родовата памет на Момови”

На 12 юни 2011 г. в Археологическия музей в гр. Велики Преслав бе представена книгата на проф. дфн Васил Момов “Родовата памет на Момови” – едно мащабно родово проучване. Това събитие се превърна в родова среща на рода Момови и честване 80-годишнината на автора на книгата. Шуменските краеведи също поздравиха юбиляра (с бялата риза).