Научно-практическа конференция – 24 ноември 2011 г.

Две десетилетия Дружество на краеведите

Светлин ПЛАМЕНОВ

Народното читалище „Добри Войников-1856″ и Дружеството на краеведите в Шумен организират  научно-практическата конференция „Шумен и Шуменско през погледа на две поколения краеведи“. Тя ще започне от 9 часа в зала „Сава Доброплодни“ на читалището. Форумът се посвещава на двадесетата годишнина на шуменското Дружество на краеведите.
В програмата на конференцията са включени доклади и научни съобщения, свързани с проучването на Мадарския конник, Старата часовникова кула, живота и делото на генерал Рачо Петров, д-р Петър Кърджиев, Георги Джумалиев, Панайот Волов. Във форума ще участва и клуб „Краезнание“ към ПМГ “Нанчо Попович“.
Дружеството на краеведите  в Шумен е учредено на 20 декември 1991 г. по инициатива на краеведи учители-пенсионери, музейни работници и специалисти от Държавен архив. То развива своята дейност с подкрепата на народното читалище „Добри Войников-1856“. Членовете му издирват, опазват, съхраняват и популяризират архивни материали, спомени и  биографични данни, свързани с материалната и духовната култура на Шуменския регион. През годините са обсъждани проблеми, свързани с доста краеведски теми. Проучено е миналото на редица селища от Шуменския край – Мадара, Драгоево, Осмар, Велино, Царев брод, Ветрище, Кюлевча, Златар, Макак, Дибич, Върбица, Мировци и др. Изследвани са Съединението, Сръбско-българската война през 1885 г., Втората световна война, освобождението на Шумен. Централно място в изследванията заемат шуменци и техните родолюбиви дела. Открити и уточнени са многобройни факти, имена и дати, свързани с важни за града и региона ни събития. Осъществени са полезни краеведски срещи за юбилейни и кръгли годишнини от нашата история като 90 години от обявяване на Балканската война през 1912 г., дарителството на Шуменския гарнизон, 130 години от гибелта на Панайот Волов, шуменската възрожденска и поборническа фамилия Мутафови и 130 години от освобождението на Шумен от турско робство. Дружеството на краеведите организира научните конференции ежегодно в навечерието на 1 ноември –  Денят на народните будители. Отпечатани са около 60 краеведски книги на членове на дружеството, свързани със селищни проучвания, историята на Шуменския гарнизон, учебното дело в града и региона, архитектурни забележителности,  живота и делото на видни личности, историята на спорта. Издадени са сборници с доклади от проведени конференции и кръгли маси. От 2008 г. е учредена и студентска краеведска секция, която в навечерието на 24 май всяка година провежда единствените у нас Студентски краеведски четения.