Годишна научно-практическа конференция на краеведите’2010

 

ДРУЖЕСТВО НА КРАЕВЕДИТЕ и НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Д. ВОЙНИКОВ-1856” – ШУМЕН

ВИ КАНЯТ

ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ ТЯХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕЦИЯ НА ТЕМА:

„Приносът на етническите общности за развитието на гр. Шумен”

Научен ръководител: доц. д-р Стоян Танев – преподавател в ШУ “Еп. К. Преславски

 

        11 ноем. 2010 г.                                  НЧ „Д. Войников-1856”

       900 часа                                      зала „Сава Доброплодни”

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

Научно-практическа конференция

„Приносът на етническите общности

за развитието на гр. Шумен”

900     откриване

910-930 доц. д-р Стоян Танев “Държавната етнополитика в съвременна България: от етнокултурна идентичност към национален интегритет”

930-945 Гарабед Гарабедян (председател на Културно-просветна организация “Ереван”-Шумен) “Приносът на арменската общност за културния живот на Шумен”

945-1000 Клуб Краезнание-ПМГ“Н.Попович” с р-л Д. Фанева “Арменците – познати и непознати” – компютърна презентация

1000-1015 Нико Майеров (краевед), н.с. Бета Хараланова (РИМ) “За всеки, жаден за вода…”(Или за благотворителността и дарителството на евреите в Шумен)

1015-1030 Тамара Стилянова (председател на Клуб “Славяни-2000”) “Организация и личности на руската емиграция в Шумен – история и съвременност”

1030-1100 ч. – кафе-пауза 

1100-1115 доц. д-р Тамара Фадеева (председател на сдружение “България-наш дом) “Рускоезичните в съвременния Шумен”

1115-1130 Нуртен Ремзи (секретар на НЧ”Назъм Хикмет”) “Приносът на турците за развитие на Шумен и Лудогорието”

1130-1145 о.з.полк. Димо Димов (краевед) “Епизоди от отношенията на турската етническа общност в Шумен и Шуменско към войните на България след Освобождението 1878 г. до 1913 г.”

1145-1200 Филип Петров (председател на НЧ Евролил-2005”) “Приносът на циганската общност за развитието на Шумен”

1200-1215 проф. д-р Кина Вачкова (преподавател в ШУ) “Чехите в Шумен”

1215-1230 Мария Куманова (гл. експерт в ОТА-Шумен) “Документални свидетелства за развитието на етносите в Шумен и Шуменско”

1230-1300     Дискусия