Паметна плоча за спасителите на шуменските бойни знамена

От 11 ч. на 6 май 2011 г. пред сградата на Военния клуб, с официална церемония бе открита паметна плоча „Спасители на шуменските бойни знамена” от полк. Митко Йоцов и Радослав Узунов. На плочата, която изобразява щит, са изписани имената на доброволец Димитър Н. Гугов, спасил знамето на Шуменската доброволческа дружина при защитата на Видин през Сръбско-българската война на 15 ноември 1885 г., на редник Иван Тотев Цонев, спасил знамето на 7-и пехотен Преславски полк през Балканската война на 16 октомври 1912 г. и на полковник Марин Тодоров Куцаров, спасил знамето на 19-и пехотен Шуменски полк през Първата световна война на 6 ноември 1918 г, като имитира неговото изгаряне.
Инициативата за поставянето на паметната плоча е на Комитета на офицерите и сержантите от резерва и запаса, на ветераните от войните и на Дружеството на краеведите. Плочата е от гранит, а изработката й е дело на местния майстор Митко Митев. Средствата са от дарения на организации и военнослужещи от Шуменския гарнизон.

Плочата е по проект на о.з. полк. Димо Димов, един от главните инициатори и организатори на поставянето й, подпомогнат дейно от о.з. подп. Николай Калев – и двамата са членове на Управителния съвет на Дружеството на краеведите.