● Годишен отчет’2011 г.

Отчет

за работата на Дружеството на краеведите – Шумен

през 2011 г.

 

Уважаеми колеги,

 

Измина още една година, изпълнена с работа и събития, организирани и осъществени от нашето Дружество. 2011 г. беше по-специална – всички събития бяха посветени на 20-годишнината ни.

На първо място, както винаги, е научноизследователската работа. И през изтеклата година нашите членове работеха по своите теми. Някои от тях приключиха работа, като успяха и да издадат своите трудове.

В началото на годината излезе от печат, а малко по-късно бе представена пред шуменци книгата на Димитър Бояджиев „Хроника на Коларовия род”. Представянето се превърна в родова среща, на която бе отправено пожелание книгата да бъде допълнена и преиздадена, вече с помощта на целия Коларов род.

През 2011 г. приехме за член на Дружеството д-р Антон Сираков, който току-що бе отпечатал своята книга „История на моя живот”. Тя е не само биографична, тя е история и на Върбица.

В края на годината и Веска Ламбова пое в ръцете си своята книга „Закъсняла среща”, посветена на 100-годишнината от рождението на Тодор Петков. Книгата бе представена пред обществеността в с. Надарево, Търговищко. На срещата присъства и кметът на гр. Търговище. Ще бъде добре и шуменци да бъдат запознати с изданието.

В навечерието на 20-годишнината на Дружеството излезе от печатницата и сборник „Краезнание” І, в който са включени материалите от организираните и проведени от нас конференции: през 2009 г. на тема „Шуменските поборници и опълченци след Освобождението” и през 2010 г. на тема: „Приносът на етническите общности за развитието на Шумен”. Книгата е издадена с финансовата подкрепа на „Алкомет” АД Шумен, за което сме изключително благодарни на г-н Фикрет Индже и ген. Иван Динев. Благодарности и на Николай Калев, който осъществи връзката с тях и осигури дарението в размер на 800 лв. Предстои представяне на сборника пред шуменци.

Друго основно събитие, свързано с научноизследователската ни работа е организирането и провеждането на ежегодна научна конференция. През изтеклата година тя бе на тема „Шумен и Шуменско през погледа на две поколения краеведи”, проведе се на 24 ноември 2011 г. и бе посветена на 20-годишнината ни. В нея взеха участие само членове на Дружеството и Клуб „Краезнание” при ПМГ „Н. Попович” – Шумен. Поканени бяха и членовете на Студентската секция при ШУ „Еп. К. Преславски”, но поради заетост не можаха да се включат. В програмата с доклади и научни съобщения взеха участие о.з. полк. Димо Димов, Васил Маринов, Трифон Панайотов, Веска Ламбова, Мария Куманова и Марияна Филипова. Учениците-краеведи от ПМГ представиха две презентации – за старата часовникова кула и за ген. Рачо Петров. Чрез избора на темата и формàта на представяне целяхме да представим изследвания на членове-краеведи от последните години, които не са представяни пред публика или не са отпечатвани в издания, за да отбележим подобаващо 20-годишнината си. Затова и темите, застъпени в конференцията бяха по различни въпроси.

Няколко дни преди проявата председателят на Дружеството бе поканен в телевизия Шумен, в предаването „Денят”, където бе представена работата на краеведите през изминалите 20 години, обявена бе темата и датата на провеждане и бе поканена шуменската общественост да присъства на проявата. Конференцията бе отразена и от местния печат и в електронните издания за новини.

От доста време в Дружеството се обсъжда въпроса за паметниците в Шумен. Краеведите се вълнуват от това, че паметници и паметни плочи потъват в забвение, биват сваляни и след това не се възстановяват, поставят се нови паметни знаци „на парче”. Във връзка с това бе организирана и проведена дискусия на тема: „Шумен в паметта на поколенията” в читалище „Д. Войников-1856” с участието на представители на културни институти, университетски преподаватели, историци, родолюбиви комитети, военни от запаса и резерва, свещеници и граждани. Обсъдени бяха проблемите, изказаха се различни мнения и предложения. В края на дискусията бе взето решение да се предложи на Община Шумен да бъде изградена Стратегия за паметниците и паметните знаци в Шумен, да бъде създаден Регистър на паметниците и много конкретни предложения. Тези решения, в писмен вид, са предоставени на кмета на община Шумен. Предстои да бъде внесена докладна записка в Общински съвет. Специални благодарности на Николай Калев за перфектната организация и провеждане на дискусията, която бе отразена както от телевизията (с интервю на Николай Калев) така и в местния печат.

През отчетния период в местните печатни издания и в електронни такива излязоха 14 статии на наши членове. Те са на различни теми, като представят конкретна изследователска работа или отразяват определени събития от дейността на Дружеството.

И през изтеклата 2011 г. продължихме да търсим и прилагаме нови форми за работа в краезнанието. Бяхме основни инициатори и организатори на поставянето на две паметни плочи в града ни. На 6 май 2011 г. в Деня на храбростта и българската армия тържествено бе открита паметна плоча на тримата шуменци, спасили знамена по време на война. Идеята е на о.з. полк. Димо Димов, а в осъществяването се включиха Николай Калев, Съюзът на ветераните от войните в България, Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва и др. Средствата бяха събрани чрез дарения.

Във връзка с навършване 20 години от създаването ни и идеята да приемем патрон на Дружеството, възстановихме паметната плоча на Стоил и Георги Джумалиеви. По организацията работиха Малуш Малушеви и д-р Стефан Стефанов. Свързаха се с БЗНС „Ал. Стамболийски”, чийто член е бил Стоил Джумалиев. Те възприеха идеята и подпомогнаха финансово осъществяването на начинанието. Плочата бе открита от председателя на БЗНС „Ал. Стамболийски” Спас Панчев на 25 септември 2011 г.

На 4 май във фоайето пред зала „Сава Доброплодни” на читалището открихме изложба, посветена на Деня на радиото, по инициатива и с пълното съдействие на Георги Димов. Събитието бе отразено от в. Шуменска заря.

В началото на 2012 г. по наша инициатива бе отбелязана 100-годишнината на Димитър Слабаков – достоен и уважавен шуменски гражданин, със заслуги и към краезнанието.

За четвърта поредна година Студентската секция към Дружеството проведе своите краеведски четения. Представени бяха 30 доклада на състезателен принцип от студенти, специалност Българска филология. В журито бяха включени представители на Дружеството. Присъдени бяха 7 индивидуални награди. Желанието ни е студентите да се включват по-дейно и в други прояви на Дружеството.

По предложение на Ангел Христов – член на Дружеството и на Киноклуб „Мадарски конник” станахме съорганизатори на кампания за събиране на книги, които да бъдат дарени на българите в Република Молдова. По наша инициатива бяха излъчени рекламно съобщение в новините на Телевизия Шумен и интервю с Йорданка Савова, която разясни целта на кампанията и призова шуменци да бъдат активни дарители. Събраните книги бяха предадени на библиотеките в Молдова.

Чрез интернет-страницата ни вече ни откриват много хора – някои се обръщат към нас за съвет или с въпрос, други искат да се снабдят с наши издания, трети ни предлагат сътрудничество – като Уляновската татаро-башкирска организация с нестопанска цел „Родна реч”, Българската община в Република Молдова и организацията на българите в Херсон. В поздравление по случай 20-годишнината ни те ни отправят предложение за съвместна дейност. Необходимо е добре да обмислим как и под каква форма можем да осъществим това сътрудничество.

Дружеството на краеведите винаги е проявявало своята гражданска позиция по определени въпроси. Някои от тях вече са възприети от местната власт като: изнасянето на иконата, подарена на църквата „Св. Вознесение” от ген. Белокопитов по случай освобождението на Шумен; тържествено отбелязване деня на освобождението на града ни на 18 юли всяка година; предложението ни за създаване на Регистър на паметниците и паметните знаци и Стратегия за тяхното опазване и изграждане на нови (кметът се е ангажирал да внесе докладна записка пред ОбС по този въпрос). Все още обаче има въпроси, по които трябва да продължаваме да отстояваме своята позиция, като: написване история на Шумен, инициатива, подета от нас, но без развитие; признаване на първото гражданско честване на светите братя Кирил и Методий в Шумен през 1813 г.; и последното предложение на Дружеството по идея на полк. Димо Димов за създаване Алея на славата около паметника на ген. Каварналиев във връзка с честване 100 години от Балканската война. Вече има създаден Организационен комитет, в който имаме двама представители – Марияна Филипова и полк. Димов, и много се надяваме тази хубава идея да бъде осъществена.

През 2011 г. по повод 20-годишнината на Дружеството получихме първата си голяма награда. На 8 ноември – денят на читалище „Д. Войников-1856” ни бяха връчени грамота и медал за активна читалищна дейност от председателя на Съюза на народните читалища – България г-н Николай Дойнов. Наградата, мисля, е напълно заслужена. Тя идва отвън, и ако ми позволите да перефразирам, доказва, че никой не е пророк в родния си град. Шуменските краеведи все още очакват оценката на своите съграждани за своята безкористна дейност.

През отчетната година индивидуални награди получиха:

Трифон Панайотов и Марияна Филипова – Грамота от Народно читалище „Д. Войников-1856” – Шумен за всеотдаен принос в читалищната дейност и плакет

Почетна грамота от министъра на отбраната Аню Ангелов за цялостната родолюбива дейност на о.з. полк. Димо Димов.

В заключение искам да отбележа, че дейността на Дружеството бе много добра, разнообразна, наситена със съдържателни събития. Благодаря на всички членове за активността, за добрите идеи и тяхното осъществяване.

През следващия мандат пред ръководството и Дружеството ще продължава да стои на първо място въпросът с привличане на нови членове. Друга задача, по която ще трябва да се работи, е привличане на млади хора – работа освен с клуба на ПМГ и с други училища, където има такива. Може да се помисли за проява, в която да участват само млади хора – ученици и студенти – извън ежегодните Студентски краеведски четения.

И в заключение искам да ви пожелая да бъдете здрави, творчески ентусиазъм и нови успешни дела!

 

23 апр. 2012 г.

гр. Шумен