Научно-практическа конференция – 5 ноември 2009 г.

Конференция на тема „Шуменските поборници и опълченци след Освобождението” бе открита в Шумен. Организатори на форума са Дружеството на краеведите и Народно читалище „Добри Войников”. В началото на конференцията Марияна Филипова, председател на Дружеството на краеведите припомни, че научната среща се явява продължение на проведената през миналата година конференция, посветена на 130-годишнината от Освобождението на Шумен. Филипова подчерта, че е особено важно имената на поборниците и опълченците от Шуменския край не само да бъдат извадени от забравата, но и да бъде припомнено каква е тяхната съдба в годините след Освобождението. Над 10 са докладите, посветени на живота и делото на видни шуменски опълченци, сред които д-р Вичо Панов, Атанас Ковачев, Васил Друмев, Димитър Делимаринов, Тодор Джебаров. С интересна мултимедийна презентация се представят учениците от клуб “Краезнание” при Природоматематичаската гимназия „Нанчо Попович”, които по традиция вземат активно участие във всички инициативи, посветени на изследването и популяризирането на българската история. В залата е подредена и изложба, подготвена от отдел „Краезнание” в шуменската библиотека, а във фоайето са показани документи и снимки на шуменски опълченци съхранявани в Териториален държавен архив – Шумен. Предвижда се научната конференция да завърши с дискусия.
Недка ТУНЕВА