Представихме сборника от конференция’2008 и интернет-страницата на Дружеството

На 27 октомври 2010 г. в зала “Сава Доброплодни” на Народно читалище “Добри Войников-1856” представихме пред шуменската общественост сборник с материали от проведената през юбилейната 2008 г. научно-практическа конференция на тема “130 г. от освобождението на Шумен. На срещата присъстваха и нашите приятели и партньори от Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, Женско благотворително дружество “Родолюбие”, Киноклуб “Мадарски конник”.

Изказваме нашата благодарност на Вълчо Вълчев, който предостави своя филм “Великият ден на Шумен”. С филма върнахме публиката две години назад, когато в същата тази зала се проведе конференцията. Филмът придаде неповторима атмосфера в залата.

                            

Книгата представи Марияна Филипова. Сборникът е отпечатан с финансовата подкрепа на Общински фонд “Култура”. Включва всички представени доклади и научни съобщения и приложения: списък на опълченците, участвали в освобождението на България от Шумен и Шуменско; статиите на Недка Тунева във в. Топ новини и на Борис Павлов във в. Шуменска заря, отразяващи провеждането на конференцията; снимки, илюстриращи докладите и от самата конференция и CD с компютърната презентация на учениците от Клуб по краезнание при ПМГ “Нанчо Попович” – Шумен и самата книга в електронен вид.

На срещата бе представена и интернет-страницата на Дружеството, която е дело на студента по Информатика в Пловдивския университет Симеон Филипов. Адресът ù е: kraevedi.shumen-ab.com

За финал о.з. полк. Димо Димов откри и представи изложбата, посветена на 125-годишнината от Сръбско-българската война 1885 г.