Творчески портрет на о.з. полк. Димо Димов

Народно читалище “Добри Войников-1856”  – Шумен и Дружеството на краеведите при читалището Ви канят да участвате в представяне изданията на полковник от запаса Димо Димов “Славата на шуменските бойни знамена” и “Първият военен паметник в България” и отбелязване на неговата 80-годишнина. Събитието ще се състои на 19 май 2010 г. от 17 часа в зала “Сава Доброплодни” на НЧ “Д. Войников-1856” – Шумен.