Трети студентски краеведски четения’2010 г.

   За трети пореден път, в рамките на Епископ-Константиновите дни на Шуменския университет, на 31 май се проведоха студентски краеведски четения с участие на студенти от  II, III и IV курс на специалността “Българска филология”.

Инициатори са членовете на Студентската секция при Дружеството на краеведите в Шумен под ръководството на гл. ас. Красимира Колева от Катедрата по български език на Факултета по хуманитарни науки, а организатори – специалистите от Отдел „Краезнание” в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров”, домакин за втора поредна година на четенията.

Бяха представени 23 доклада с мултимедия в три тематични блока: Българите от диаспората в Западните Балкани (резултати от участието на абсолвентите в проекта на Шуменския университет „Етнополитика на езика и езици на политиката на Балканите”), Териториалните диалекти в България и Езикът на конфесионалните общности в България.

Четенията имаха и конкурсен характер. Журито на краеведите от Регионалната библиотека бе затруднено и тази година заради високите резултати, постигнати от студентите в теренните им проучвания. То присъди три награди (грамоти и библиографски издания на Библиотеката) на Станислава Кирилова (I място), Цветанка Цветкова (II място) и Стоян Гургутов (III място).

Пooщрителни грамоти получиха второкурсниците Минка Колева, Татяна Янева и Нурай Незирова. Журито на Дружеството на краеведите награди с книги абсолвентите Деян Герговски, Недко Косев и Цветослава Лазарова (дипломантка по диалектология), Станислава Кирилова от III БФ и второкурсничките Веселка Вълева, Мария Великова и Магдалена Йотова. Всички докладчици получиха свидетелство за участие в научната изява, а научният ръководител – диплом за отлична организация и научно ръководство.

Материалите от четенията се съхраняват в Архива по диалектология на Катедрата по български език, а копия от тях – в отдел „Краезнание” на Регионалната библиотека.

В работата на конференцията участваха и граждани на Шумен при широк медиен интерес.

Дора Кабакчиева