● За нас

 Дружеството е учредено на 20 декември 1991 г. по инициатива на краеведи – главно учители-пенсионери, музейни работници, специалисти от Държавен архив. През годините то развива своята дейност с пълната подкрепа на НЧ „Д. Войников“. Днес наброява около 30 души, които са обединени от една цел – издирването, опазването, съхраняването и популяризирането на архивни материали, спомени, биографични данни и др., свързани с материалната и духовна култура на Шуменския регион.

През годините са обсъждани много проблеми, свързани с краеведски теми като:

-Работа върху текста на краеведско произведение

-Организация на събирателската работа по краезнание

-Краезнание и родознание

-Работа по проучване на родове

Проучено е миналото на редица селища от Шуменския край: Мадара, Драгоево, Осмар, Велино, Царев брод, Ветрище, Кюлевча, Златар, Макак, Дибич, Върбица, Мировци и др.

Предмет на изследванията на шуменските краеведи са редица събития като: Съединението, Сръбско-българската война през 1885 г., Втората световна война, Освобождението на Шумен. Централно място в изледванията заемат шуменци и техните родолюбиви дела. Открити и уточнени са многобройни факти, имена и дати, свързани с важни за града и региона ни събития.

Осъществени са многобройни и полезни краеведски срещи за юбилейни и кръгли годишнини от нашата история:

-90 години от обявяване на Балканската война през 1912 г.

-Дарителството на Шуменския гарнизон

-130 г. от гибелта на Панайот Волов

-Шуменската възрожденска и поборническа фамилия Мутафови

-130 години от освобождението на Шумен от турско робство

За целия период на съществуване на Дружеството на краеведите са подготвени и изнесени над 150 доклада. Традиционни са научните конференции, организирани ежегодно в навечерието на 1 ноември – празника на народните будители.

Отпечатани са около 60 краеведски книги на членове на Дружеството, разпределени в следните теми:

-Селищни проучвания

-История на Шуменския гарнизон

-Учебното дело в града и региона

-Архитектурни забележителности

-Видни личности

-История на спорта

-Сборници с доклади от проведени конференции и кръгли маси.

Сред най-добрите и значими издания са: „Значими сгради в Шумен“, сборникът „Будители народни от Шумен и Шуменско“, „Панайот Волов – живот и дело“, „125 години Военен клуб“, „Поборническо и културно съзвездие Мутафови“, „Дневникът на капитан Куцаров“, „Жарава под пепелта“ кн. от 1 до 4, „Стихотворения – Димитър Загорски“, „Стихотворения – Александър Димитров“, „Поглед върху Шуменското възраждане“ и много други. Те са ценен влог в културната история на нашия град.

Дружеството е поканено и активно участва в написването на Енциклопедия на гр. Шумен. Един от главните инициатори е за създаване на работен екип за написване ИСТОРИЯ НА ШУМЕН и подновяване работата по проекта за изграждане паметник на Васил Левски в града.

Дружеството е школа за подготовка и усъвършенстване на краеведи. В него израснаха мнозина, с които нашият град трябва да се гордее. Сред най-изявените са: почетният гражданин на Шумен Борис Павлов, носителят на Златната значка на град Шумен о. з. полк. Димо Димов, на Сребърната значка на Шумен Георги Цветков, Трифон Панайотов, Веска Ламбова, д-р Кирил Петров, доц. д-р Чавдар Танев, гл. ас. Красимира Колева, Малуш Малушев, Николай Калев, Васил Маринов, д-р Стефан Стефанов, Йорданка Савова и други. Те предават своя опит и на по-младите – студентите-членове на дружеството и учениците от Клуб по краезнание при ПМГ „Нанчо Попович“, създаден с помощта на краеведското дружество.

От 2008 г. към Дружеството е учредена и Студентска краеведска секция с научен ръководител гл. ас. Красимира Колева. В навечерието на 24 май всяка година се провеждат единствените у нас Студентски краеведски четения.

Дружеството се ръководи методически от Съюза на краеведите в България със седалище Велико Търново. Като признание за родолюбивата си дейност някои от шуменските краеведи са удостоени със званието „Заслужил краевед“.

Дружеството води системна народополезна дейност.

Вижте нашите изминали събития.