● Годишен отчет’2009 г.

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО НА КРАЕВЕДИТЕ – ШУМЕН

ЗА 2008 – 2009 г.

 Ето че изтекоха две години – мандатът, определен от устава на Съюза на краеведите в България за избор на Управителен съвет на дружествата-клонове в страната. Днес трябва да дадем отчет за свършеното, да направим равносметка какво успяхме и какво не успяхме да направим през тези две години и да очертаем насоки за работата ни през следващите години.

През последните две години положението в света се влоши поради световната финансова криза. Ето че и нашата страна не бе подмината – всички сме свидетели на непрекъснато увеличаващата се безработица, намаляване доходите на населението и всички последици от това. Но въпреки тези тежки условия, в които живеем, шуменските краеведи не спират своята общественополезна, народолюбива дейност.

Основно направление в нашата работа е научноизследователската дейност.

И през 2009 г. нашите членове продължиха работата си по избраните си теми. Чавдар Танев, Трифон Панайотов, Христо Христов, Веска Ламбова, Георги Цветков, Пейко Хаджиев, Никола Колев и др. събират, записват и съхраняват поселищни проучвания. Броени дни преди днешното годишно отчетно-изборно събрание излезе от печат задълбоченото проучване на доц. Чавдар Танев за с. Буховци

Друга тема, изследвана от нашите краеведи е свързана със населението, неговият бит, обичаи, език, демографско развитие. По тази тема продължават да работят гл. ас. Красимира Колева, Йорданка Павлова, Даниел Руменов.

Някои от нашите членове работят по специфични теми: Борис Павлов „Физкултура и спорт”, д-р Стефан Стефанов „История на ветеринарното-медицинската дейност”, Георги Димов „История на Радиоклуба в Шумен”, Николай Калев – биографична книга за художника Любен Петков.

В началото на 2009 г. бял свят видя дългогодишния труд на д-р Кирил Петров „Педагогическото образование в Шумен”. Книгата бе представена на шуменската общественост съвместно с Народно читалище „Д. Войников” в навечерието на празника на българската просвета и култура 24 май.

По цели 4 проекта работи през 2009 г. един от най-активните ни членове, полк. от запаса Димо Димов:

Брошура-албум „Славата на шуменските бойни знамена” – 50 стр.(отпечатана)

Брошура-албум „Първият военен паметник в България” – 45 стр.(отпечатана)

Завършен сборник материали за Шумен и Шуменско – 300 стр.

Биографичен очерк за Сава Доброплодни (готова за печат)

Подготвен бе за печат и сборникът от проведената през 2008 г. конференция на тема „130 г. от освобождението на Шумен”. За съжаление проектът за отпускане на средства за отпечатването му от фонд „Култура” на Община Шумен не бе одобрен. Това обаче не означава, че ще се откажем да търсим начини и средства материалите от конференцията да станат достояние на обществеността.

За отчетния период имаме издадени 7 самостоятелни книги и 2 доклада в сборник на Съюза на краеведите в България.

Разбира се, най-важното и голямо събитие в дейността ни е Научно-практическата конференция, която организираме всяка година. През отчетната 2009 г. тя бе посветена на живота и делото на шуменските поборници и опълченци след Освобождението. Целта ни бе да извадим от забвение някои малко известни факти и имена от онова време, непосредствено след посрещането на свободата. Темата се прие с интерес. За участие се записаха 10 участника. 6 от докладите бяха подготвени и изнесени от наши членове – Малуш Малушев (основен доклад), о.з. полк. Димо Димов, Йовка Николова, Николай Калев, Георги Цветков и Васил Маринов. Прави впечатление участието на едни и същи краеведи, което от една страна е похвално (имам предвид тяхната активност), но от друга говори за неактивност на някои членове. Разбира се, възможно е темата да не им допада, но нека предложат тема, в която искат да участват.

Трябва да отбележим, че в тази конференция успяхме да привлечем и ШУ „Еп. К. Преславски”. За научен ръководител бе поканена и прие да участва доц. д-р Росица Ангелова. Това разшири контактите и сътрудничеството ни със сродните ни културни институти и издигна нивото на проявата.

Всички доклади и научни съобщения бяха много интересни и подготвени с изключително внимание.

В конференцията отново се включиха учениците от Клуб „Краезнание” при ПМГ „Н. Попович” с ръководител Даниела Фанева. Въпреки обявената грипна ваканция младите краеведи проявиха изключителна отговорност към подготовката и участието си в конференцията. За да се избегнат техническите грешки от предната година, предварително бе проиграно тяхното участие. Клубът представи пред научния форум две презентации, за които учениците бяха проучили доста материали и показаха своето виждане по темата.

Приятелите ни от отдел „Краезнание” при Регионална библиотека „Ст. Чилингиров” изработиха специално за конференцията изложба на тема „Шуменските поборници и опълченци след Освобождението”, а Държавен архив подреди витрина с документи и снимки, съхранявани в архивохранилищата му.

Поредната конференция на краеведите бе отразена подобаващо и в местните медии. Малуш Малушев, Николай Калев и учениците заедно с тяхната ръководителка бяха поканени в предаването „Денят” на Шуменска телевизия, за да разкажат за подготовката и да поканят шуменци да присъстват на мероприятието.

Радио Фокус излъчи интервю с управителя на дружеството Марияна Филипова, а Борис Павлов и Милена Андреева отразиха събитието във вестник „Шуменска заря”.

Можем със задоволство да кажем, че Дружеството определено се справя все по-добре с участието и организирането на тези годишни краеведски четения и определено придоби самочувствие.

Дружеството се представи подобаващо и в Кръглата маса, организирана съвместно с Военен клуб – Шумен и Областния съвет на Съюза на ветераните от войните, посветена на Сръбско-българската война. По този начин осъществяваме една от основните си цели – да отбелязваме всички големи и не толкова големи дати и събития и да напомняме непрекъснато на нашите съграждани славното ни минало и героите, от които трябва да се учим и да им отдаваме заслужена почит.

Друга форма на краеведската работа е публикуването на статии в местните печатни издания по повод годишнини от исторически събития, на бележити личности с принос в развитието на града ни или по наболели въпроси, свързани с опазване на народната памет. За отчетния период имаме отпечатани над 20 такива статии и съобщения. И тук се наблюдава развитие – шуменските краеведи са в крак с новото време. Освен на хартия те вече публикуват и в електронните издания на някои вестници, като Българска армия.

Трудът на шуменските краеведи бе високо оценен и бяхме поканени да се включим в написването на Енциклопедия на Шуменска област. Статиите, с които участваме, са от областите икономика и стопанство, образование, военно дело, банково дело, читалищни дейци и др. Надяваме се, че Енциклопедията скоро ще бъде отпечатана, за да стигне по-бързо до своите читатели и удовлетвори нуждата от знания за родния край.

Членовете на Дружеството притежават високо чувство за отговорност пред идните поколения. Доказателство за това е предприетата от тях инициатива за написване ИСТОРИЯ НА ШУМЕН. Към настоящия момент е уточнен авторския колектив по написване на историята и предстои вземане на решение от местния парламент по цялостния процес на написване и издаване на този капитален труд. Всичко това дължим най-вече на Николай Калев, Чавдар Танев и Димо Димов.

Друга инициатива, вече започвана и изоставяна, отново бе подета от наши членове. Николай Калев, Марияна Филипова и Явор Якимов взеха участие в работна среща в Община Шумен, ръководена от зам. кмета по култура и образование г-жа Живка Тонева, където бе възродена идеята за построяване паметник на Васил Левски в нашия град. Марияна Филипова и Явор Якимов бяха избрани в Организационния комитет, определен да координира действията по събирането на средствата и осъществяване на проекта.

С навлизането на по-млади членове в Дружеството се наблюдава и обогатяване във формите на работа в краезнанието. Явор Якимов и Антония Панева организираха съвместно с Държавен архив, Начално училище „Ил. Р. Блъсков”, родолюбив комитет „Крум Страшни”, Регионален исторически музей възстановка на обявяване на независимостта на страната в гр. Шумен.

Проведени бяха и няколко открити урока по история в ШУ и Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии отново с участието и под ръководството на тези наши членове.

Друга задача, която си поставихме преди две години, беше да представим Дружеството и в Интернет, за да могат повече млади хора да научат за нашето съществуване и основната ни дейност. Със задоволство искам да ви съобщя, че електронната ни страница вече е факт. Сега остава да я изпълним със стойностни краеведски материали и да представяме пълно и своевременно нашите мероприятия в нея.

Определено главната цел, която си бяхме поставили преди две години, а именно по-широка работа с младите хора, е постигната на едно добро ниво. Разбира се, винаги има какво още да се желае, но времето е пред нас. Ще продължим и занапред работата с учениците чрез клубове по краезнание и ще подкрепяме и подпомагаме работата на студентската секция към дружеството. Нейното съществуване дължим на упоритата работа на гл. асистент Красимира Колева – научен ръководител на секцията. Със задоволство искам да отбележа и факта, че ръководството на секцията се осъществява от: Деян Герговски, Недко Косев, Цветослава Лазарова, които бяха първите студенти, приети за членове на Дружеството на краеведите – Шумен през 2008 г.

Тук е мястото да отчетем и тяхната работа. Научноизследователската им дейност се изразява в:

  • участие в Националната кръгла маса “Националната електронна база данни на българската топонимия. Проблеми на сътрудничеството”. Велико Търново, 08.04.2009
  • участие във Вторите студентски краеведски четения – 22.05., РБ „Ст. Чилингиров”
  • участие в научен проект ”Етнополитика на езика и езици на политиката на Балканите”
  • участие в комплексната научна експедиция в Р Косово, октомври-ноември

За тези участия студентите-краеведи са получили следните награди:

  • 3 индивидуални и 1 колективна награда на студенти краеведи от II БФ на II студентски краеведски четения. Шумен, 22.05.2009 г. (Научен ръководител Кр. Колева).
  • Диплом на РБ „Ст. Чилингиров” – Шумен за организиране на студентски краеведски четения и високи научни постижения на научната сесия на Кр. Колева.

Медийни изяви:

  • Телевизия Шумен интервю с Кр. Колева и студента Деян Герговски за комплексната научна експедиция в Р Косово, 6.11.2009 г. (2 емисии)

Членска маса – 25 души от II курс Българска филология

Пожелаваме им успешно дипломиране и след завършване на висшето си образование да продължат все така упорито и целенасочено да се занимават с краезнание, независимо къде се намират.

В нашата нелека, продължителна, абсолютно безкористна научноизследователска работа ние не бяхме сами. До нас бяха нашите приятели, партньори, колеги от НЧ „Д. Войников”, Регионална библиотека „Ст. Чилингиров”, ШУ „Еп. К. Преславски”, Регионален исторически музей, Държавен архив, Областния съвет на Съюза на ветераните от войните, Военен клуб, Сдружение „България – наш дом”. Сигурно ще пропусна някого, за което моля да ни извини. Искам от свое и от ваше име да им благодаря затова, че са до нас в нашата народополезна дейност.

 През отчетния период се подобри организацията на провеждане събранията и мероприятията на дружеството. Своевременно се уведомяваха членовете за часа и мястото на всяка проява, проблемите и задачите, които ще се разглеждат и решават. По този начин краеведите идваха подготвени и със свои предложения и мнения по всеки въпрос.

Редовно, според Устава, се провеждаха и заседанията на Управителния съвет.

Извършена бе проверка на документацията, въведени бяха две отделни протоколни книги – една на УС и друга за общите събрания. Изготвена бе бланка за писмата на дружеството, която вече се използва.

Една от основните ни задачи бе да привлечем нови членове. Още на първото общо събрание на 19 март 2008 г. бяха приети и се записаха трима нови краеведи – студентите от втори курс Българска филология Деян Герговски, Недко Косев и Цветослава Лазарова. На годишното отчетно събрание през м. март 2009 г. приехме още трима нови членове – Явор Якимов, Антония Панева и Русин Русев.

През 2008 г. Дружеството наброява 27 редовни членове.

За 2009 г. обаче се наблюдава тревожна тенденция – намаляване на редовните членове на 17, въпреки приетите нови. Това означава, че има отлив на по-стари членове. Още веднъж ще напомня, че членството се определя от заплащането на членския внос. При невнасянето му краеведът сам се изключва от Дружеството. Затова искам да ви помоля да заплащате редовно сумата, за да знаем колко редовни членове имаме.

За отчетния период Дружеството на краеведите в Шумен изпълни поставените си цели и задачи, съгласно своя план за работа. Повиши се авторитета на Дружеството като родолюбива и изследователска организация сред шуменската общественост. Разшири се работата с младите – ученици и студенти и със сродните ни културни институти.

 Основните направления, в които трябва да продължим да работим:

– разширяване и задълбочаване на научноизследователската работа като се наблегне на все още неизследвани или слабоизследвани теми;

– разширяване на работата ни с учениците;

– увеличаване броя на членовете ни чрез привличане на хора, занимаващи се и вълнуващи се от опазване миналото на региона;

– продължаване на ползотворното сътрудничество с всички културни институти в града;

– разширяване полето на нашата работа в цялата Шуменска област

 И накрая бих искала да ви пожелая много здраве, творчески сили и вдъхновение, за да можете, въпреки и напук на всякакви кризи, да работите, за да оставите на поколенията достатъчно спомени за славното минало на шуменския край, с които да се гордеят.

31.03.2010 г.

гр. Шумен