● Издания на шуменските краеведи

savova 001

 

 

Савова, Йорданка. Прозорче към мен. Сихосбирка. Шумен, изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2014, 258 с.

димов

 

Димов, Димо. Великият ден на Шумен. Шумен, изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2013, 37 с.

 

 

Маринов, Васил. Съвременна Мадара. София, Валдекс ООД, 2012, 319 с.

  Краезнание. Сборник I. Включва материали от научни конференции, проведени през 2009 и 2010 година. В. Търново: изд. Фабер, 2011, 168 с.

 Ламбова, Веска. Закъсняла среща. Шумен, изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2011, 175 с.

  Сираков, Антон. История на моя живот. Шумен, изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2011, 427 с.

 Бояджиев, Димитър. Хроника на Коларовия род. Шумен, изд. “Добри Войников”, 2010, 75 с.

 Димов, Димо. Учители и ученици от Шумен – доброволци в Сръбско-българската война 1885 г. Шумен, изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2010, 35 с.

 Танев, доц. Чавдар. Из историята на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Шумен, изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2010, 111 с.

 Савова, Йорданка. В моята Родина. Шумен, изд. къща “Славчо Николов и Сие”, 2010, 216 с.

 “130 години от освобождението на Шумен”. Сборник с материали от научно-практическа конференция на Дружеството на краеведите – Шумен, проведена през 2008 г. В. Търново: изд. “Фабер”, 2010, 92 с., с приложение CD

 Димов, Георги. Радиолюбителството в Шуменска област. Шумен: издателство “Химера”, 2010, 216 с.

  Танев, доц. Чавдар. Буховци частица от миналото и настоящето на България. Шумен: изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2010, 246 с.

  Димов, Димо. Първият военен паметник в България. Шумен, изд. къща “Славчо Николов и Сие”, 2010, 19 с.

  Димов, Димо. Славата на шуменските бойни знамена. Шумен, изд. къща “Славчо Николов и Сие”, 2010, 23 с.

Бакалов, Ростислав. Някога на кино в Шумен. Шумен: издателска къща “Славчо Николов и Сие”, 2010, 153 с.

Шуменци в Отечествената война 1944-1945 г. Сборник спомени. т. ІІ, Шумен: изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2010, 264 с.

 Димов, Димо. Народният учител Сава Доброплодни. Шумен, 2009, 15 с.

Димитров, Александър. Верен син. (Стихотворения, разказ, писма). Редактор: Борис Павлов, Шумен, 2008, 60 с.

Джумалиев, Георги. Поглед върху шуменското възраждане. Редактори: Димо Димов и Богдан Братоев. Шумен: изд. “Д. Войников”, 2008, 145 с.

  Кънчев, Красимир. Генади Георгиев. Янковци – загинали във войните на България (1912-1945 г.). Шумен, печатница Ейро Клима, 2008, 24 с.

  Петров, д-р Кирил. Педагогическото образование в Шумен. Шумен: изд. “Д. Войников”, 2008, 326 с.

 Кънчев, Красимир. Църква “Свети Великомъченик Димитър” в село Янково – сто години стожер на православието. Шумен: изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2007,  35 с.

   Ангелова, Росица. Донка Иванова. Почетните граждани на Шумен. В. Търново: изд. “Фабер”, 2007, 183 с.

 Павлов, Борис. Жарава под пепелта. Книга трета. Шумен: изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2007, 230 с.

Димов, Димо. 125 години шуменски военен клуб. Шумен: изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2007, 103 с.

  Загорски, Димитър. Стихотворения. Редактор: Борис Павлов. Шумен: изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2007, 73 с.

 Ангелова, Росица. Читалищната мрежа в Шумен (1878-1944). В. Търново: изд. “Фабер”, 2007, 132 с.

 Ангелова, Росица. Стопанското развитие на Шумен (1878-1944). В. Търново: изд. “Фабер”, 2006, 335 с.

  Ангелова, Росица. Професионалното образование в Шумен 1878-1944 г. В. Търново: изд. “Фабер”, 2006, 86 с.

 Ламбова, Веска. Острец – село под хълма. Шумен: изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2006, 178 с.

  Димов, Димо.  Храбростта на шуменци 1944-та. Шумен: изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2005, 155 с.

  Димов, Димо. Имена, изсечени в гранит. Шумен: изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2005, 38 с.

 Пеев, арх. Здравко. Архитектурна хроника на Шумен и областта. Шумен: изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2005, 296 с.

  Панайотов, Трифон. Миналото на Макак. Шумен: изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2005, 222 с.

 Христов, Христо. Село Мировци в спомени и документи от ХVІ до ХХІ век. Шумен, 2005, 75 с.

 Танев, Чавдар. Участието на България във Втората световна война 1941-1945 г. Шумен: изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2005, 78 с.

 Дневникът на капитан Куцаров. Съставител: Димо Димов. Военно издателство ЕООД, 2004, 203 с.

  Поборническо и културно съзвездие Мутафови. (Сборник доклади и изказвания от V-та научна конференция по краезнание – Шумен). Съставител: Димо Димов. Шумен: изд. “ЮНИ ЕКСПРЕС” ООД, 2004, 124 с.

  Ангелова, Росица. Периодичният печат в Шумен 1844-1944 г. В. Търново: изд. “Фабер”, 2003, 62 с.

 Стефанов, д-р Стефан. Строители на ветеринарномедицинското дело в Шуменски окръг. Шумен, изд. Антос, 2002, 218 с.

 Петров, д-р Кирил. Село Златар – близко и далечно минало. Шумен: изд. “Светлана”, 2000, 183 с.

  Панайтов, Трифон. Панайот Волов. Шумен: изд. “Антос”, 2000, 296 с.

  Кръстев, Белчо. Село Драгоево, Шуменско (Материали и документи). Шумен: изд. “Алтос”, 1998, 202 с.

 Панайотов, Трифон. Село Велино. Исторически очерк. Шумен, 1990, 315 с.

  Панайотов, Трифон. Село Царев брод. Исторически очерк. Шумен, 1982, 123 с.