● Партньори

 Община  Шумен

ШУ “Епископ Константин Преславски”

 

Регионален исторически музей  – Шумен

Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров” – Шумен

 отдел “Държавен архив” – Шумен при Дирекция “Регионален държавен архив” – Варна на ДА “Архиви” – София

 Областен съвет на Съюза на ветераните от войните в България – Шумен

Клуб “Краезнание” при ПМГ “Нанчо Попович” – Шумен с ръководител Даниела Фанева

НД “Традиция” – регионален клон Шумен

Родолюбив комитет “Крум Страшний” – Шумен