● Годишен отчет’2008 г.

ОТЧЕТ

ЗА РАБОТАТА НА ДРУЖЕСТВОТО НА КРАЕВЕДИТЕ – ШУМЕН

ПРЕЗ 2008 г.

Глобалната епоха, поставила началото на свят без граници, налага ново отношение към историята, ценностите и възпитанието.

Безспорна е ролята на краезнанието за възпитанието и образованието на поколенията, за приобщаването им към род, родна стряха и отечество, за стимулиране на тяхното добротворчество и народополезна дейност.

Водени от убеждението, че европейското бъдеще израства от родовите корени на националната идентичност, шуменските краеведи усърдно и настоятелно изучават и проучват историята на своя край. Край с хилядолетна история, център на Първата българска държава, люлка на българското Възраждане. Край, дал на България първото читалище, първия театър, първия оркестър, изключителни бележити личности. И разбира се, едно от първите краеведски дружества. Непосредствено след провеждането на учредителния конгрес на Съюза на краеведите в България през септември 1991 г., на 20 декември 10 души – главно учители-пенсионери, музейни работници, специалисти от Държавен архив, с подкрепата на читалище „Добри Войников” се учредява и Дружеството на краеведите в Шумен. То е културно-просветна, творческа организация, обединява хора с интерес към краезнанието, има доброволен характер и вече осемнадесета година със своята безкористна, родолюбива дейност полага усилия да възпитава у шуменци любов към родния край.

На 28 февруари 2008 г. се проведе отчетно-изборното събрание на Дружеството на краеведите. На него бе избрано ново ръководство, нов Управителен съвет. Трябва да отбележа, че за новите му членове бе чест доверието, което им бе гласувано. Още от самото начало бе ясно, че работата на УС няма да бъде много трудна, защото той получи едно изключително наследство – едно готово, сформирано дружество, изпълнителни, организирани членове, вече утвърдени традиции в дейността по краезнание. Затова ние сме изключително благодарни на г-н Цветков, досегашният управител на дружеството и на неговия екип.

И тъй като основната работа бе свършена, новото ръководство трябваше да си постави нови задачи. На свое заседание то прие двегодишна програма за развитие на дружеството и календарен план за 2008 г., които предложи на Дружеството на общо събрание на 19 март 2008 г.

Основно направление в нашата работа е научноизследователската дейност.

Членовете на дружеството работят по различни, разнообразни теми. Част от тях проучват историята на селищата –, Чавдар Танев „История на с. Буховци”, Трифон Панайотов „Селищни истории”, Христо Христов „С. Мировци от 15 до 21 век”, Малуш Малушев „Шуменското възраждане”, Веска Ламбова „Историко-георгафски проучвания на селища”, Георги Цветков „Читалищно и културно-просветно дело в Шумен и региона”, Пейко Хаджиев „История на родното село”, Никола Колев „Роден край – мили хора”и др.

Друга тема, изследвана от нашите краеведи е свързана със населението, неговият бит, обичаи, език, демографско развитие. По тази тема работят гл. ас. Красимира Колева, Йорданка Павлова, Даниел Руменов.

Шест от нашите членове работят по специфични теми: Борис Павлов „Физкултура и спорт”, Димо Димов „Балканската война”, д-р Кирил Петров „Педагогическото образование в Шумен”, д-р Стефан Стефанов „История на ветеринарното-медицинската дейност”, Николай Калев подготвя биографична книга за своя баща, художника Любен Петков.

Разбира се, най-важното и голямо събитие в дейността ни е Научно-практическата конференция, която организираме всяка година, осъществена с пълното съдействие и подкрепа на Народно читалище “Добри Войников” и с материалната помощ спомоществувателя Иван Станков. През отчетната 2008 г. тя бе посветена на 130 г. от освобождението на Шумен. Иска ми се да отбележа със задоволство, че дружеството беше единствено в града, което се нагърби с нелеката задача да организира и проведе научен форум, посветен на тази годишнина. На подготовката бе отделено достатъчно време. Още през м. април бяха изпратени писма до ШУ „Еп. К. Преславски”, Регионален исторически музей, Държавен архив с покана да участват с доклади и научни съобщения. За съжаление не успяхме да привлечем участници от Университета и Музея – може би грешката е в нас: не сме били достатъчно убедителни или достатъчно настоятелни. Надяваме се, че в бъдеще това ще се промени. По-късно поканихме за участие и Регионална библиотека с изложбата, подготвена от тях, посветена на събитието и Национално дружество „Традиция” – клон Шумен с изложение на руско оръжие, използвано в Руско-турската война. За председател на конференцията бе поканена Бета Хараланова от Регионален исторически музей, като специалист в новата история на Шумен.

На конференцията бяха изнесени седем доклада, едно есе и представена компютърна презентация, подготвена от учениците от Клуб Краезнание при ПМГ „Н. Попович” с ръководител Даниела Фанева. Дружеството ни се представи подобаващо с участието на петима от най-активните ни краеведи – Димо Димов, Трифон Панайотов, Малуш Малушев, Кирил Петров и Георги Цветков. Те бяха подготвили своите доклади задълбочено и с нужната сериозност.

Особено сме доволни от участието на учениците. Въпреки, че имаше известни технически трудности, тяхното участие е стъпка в правилната посока, а именно: включване на млади хора в краеведската работа. Ще продължим и занапред да работим заедно. И у двете страни се наблюдава желание за това.

През изминалата 2008 г. един от нашите краеведи получи заслужена награда. О. з. полк Д. Димов бе награден със званието „Носител на Златна значка на град Шумен” І степен. Връчването на престижната награда стана на Научно-практическата конференция от Даниела Русева – председател на Общински съвет – Шумен и Живка Тонева – зам.-кмет по Култура, просвета и образование в Община Шумен.

Конференцията ни уважиха с присъствието си и областният управител Тодор Тодоров, проф. дфн Ивелина Савова – декан на Факултета по хуманитарни науки в ШУ „Еп. К. Преславски”, Красимира Александрова – директор на Регионална библиотека „Ст. Чилингиров”, Йорданка Янева – директор на Териториален държавен архив – Шумен, Николай Русев – старши експерт „История и цивилизация” в Регионален инспекторат по образованието – Шумен и член на читалищното настоятелство. Това присъствие говори за значимостта на родолюбивата дейност на нашето дружество.

Като цяло това наше мероприятие премина много добре. Бе отразено във всички медии – вестниците “Шуменска заря” и “Топ новини”, радио Шумен и телевизия Шумен.

По нициатива на гл. ас. Красимира Колева, член на дружеството, и със съдействието на Факултета по хуманитарни науки, читалище “Добри Войников” и Дружеството на краеведите на 22 май 2008 г. се проведоха Студентски краеведски четения в рамките на ХV Епископ-Константинови четения. За първи път те бяха изнесени извън Университета с цел да бъдат посетени от повече шуменци и работата на младите хора да стане достояние на шуменската общественост. Това е една много удачна форма на работа в областта на краезнанието и вярвам, че ще се превърне в една добра традиция.

В началото на тази година Дружеството бе включено и в съставянето на Енциклопедията на Шумен. Във връзка с това възникват някои въпроси – защо чак сега, защо само като изпълнители. Разбира се, ние ще свършим работата, която ни е възложена. Но бихме искали и да ни чуят – ние имаме много ерудирани специалисти в различни области на обществения и културния живот. Бихме могли да дадем ценни идеи и съвети.

През миналата година УС проведе среща със зам.-кмета по Култура, просвета и образование г-жа Живка Тонева, на която връчи в писмен вид някои предложения. Едно от тях беше създаване на стратегия за изграждане на паметниците в Шумен. Явно не беше чуто. Доказателство за това е Паметната плоча на опълченците в Шумен.

Тези дни се определят Наградите на Шумен за изкуство и култура и наука и образование. Друго наше предложение, което явно не бе взето предвид, беше да се учреди награда за краезнание в рамките на тези награди. Защото Шумен има достатъчно заслужили краеведи – и по-млади и по-възрастни – които с право биха могли да бъдат предложени за такава награда. С краезнание в града ни се занимават не само членовете на нашето дружество. Такава дейност развиват и ШУ, РИМ, РБ “Ст. Чилингиров”, Териториален държавен архив, читалищата в града и областта, в някои училища също се работи в тази насока. Смятам, че съвместно бихме могли да подновим това предложение пред Общински съвет Шумен и краезнанието да получи своята заслужена оценка.

Дружеството взе участие и в честванията по случай 175-годишнината от рождението на Добри Войников. По покана на читалището през месец октомври група краеведи присъстваха на тържествата във връзка с откриване барелеф на видния възрожденец в гр. Браила, Румъния. През м. ноември, на проведената по същия случай международна конференция участие с доклад взе о.з. полк. Димо Димов.

Друго направление, тясно свързано с изследователската работа, е издателската и популяризаторска дейност. В тази насока също се работи енергично и упорито. Излязоха от печат и бяха представени редица книги, плод на дългогодишни проучвания на наши членове.

Борис Павлов събра и издаде в две книжки стихотворенията на двама наши съграждани – Димитър Загорски и Александър Димитров. Представянето им пред шуменската общественост се превърна в повод да си спомним за тях и да ги представим на шуменци, които не са ги чували до този момент. Освен това излезе и книжка четвърта на „Жарава под пепелта” – история на физкултурата и спорта и на техните деятели в Шуменско. Успоредно с изследователската си работа Борис Павлов се справя отлично и с възложената му от УС задача, да отразява във в. „Шуменска заря” дейността на Краеведското дружество, за което от мое име и на УС му изказвам нашата благодарност.

Излезе от печат и бе преставена книгата на Димо Димов „125 г. шуменски военен клуб”. Събитието се състоя в кинозалата на клуба и бе едно от най-значимите събития в популяризаторската ни работа. По инициатива на Д. Димов и по документи, събрани от него бе отпечатана и книгата на видния шуменски краевед Георги Джумалиев „Поглед върху Шуменското Възраждане”. Тя видя бял свят с материалната покрепа на Община Шумен и с помощта на издателство „Добри Войников” при читалището. На Д. Димов е и предложението иконата на светите братя Кирил и Методий, подарена на Шумен от генерал Белокопитов да стане един от символите на града ни, а църквата „Св. Вознесение” да бъде наградена, затова, че я съхранява вече повече от 130 години. Работата по това предложение ще продължи и тази година до пълното му осъществяване.

След дълги години на проучвания и събирателска работа преди броени дни излезе от печат и книгата на д-р Кирил Петров „Педагогическото образование в Шумен”. Един изключително обстоен труд, на който подобава съответстващо на значимостта му представяне, което ще се осъществи през м. май тази година.

В процес на работа е и книгата с краеведските  проучвания на учителя и общественика Георги Пейков, подготвяна от д-р Стефан Стефанов. Надяваме се, че и тя ще излезе до края на тази година.

През 2008 г. излезе от печат и сборникът “Краезнанието – извор на родолюбие и историческа идентичност”, включващ материали от Националната научна конференция, посветена на 170-годишнината на организираната краеведска дейност в България, проведена в гр. Добрич на 23 и 24 ноември 2007 г. В сборника са включени двата доклада на нашите участници – “Родилни обичаи в с. Мостич, Шуменско” на Йорданка Павлова и “Керамична фабрика “Китка” – Нови пазар (1919-1947 г.)” на Марияна Филипова.

В края на 2008 г. на проведено общо събрание бе избрана комисия, която да подготви за издаване и сборник с докладите, изнесени на нашата конференция. Материалите вече са събрани на хартиен и на електронен носител. Остава да се уточнят илюстративните материали, да се прегледат основно текстовете и да се уточни отпечатването. Тази задача трябва да приключим до тазгодишната конференция.

През отчетната година се подобри организацията на провеждане събранията и мероприятията на дружеството. Своевременно се уведомяваха членовете за часа и мястото на всяка проява, проблемите и задачите, които ще се разглеждат и решават. По този начин краеведите идваха подготвени и със свои предложения и мнения по всеки въпрос.

Извършена бе проверка на документацията, въведени бяха две отделни протоколни книги – една на УС и друга за общите събрания. Изготвена бе бланка за писмата на дружеството, която вече се използва.

Една от основните ни задачи бе да привлечем нови членове. Още на първото общо събрание на 19 март бяха приети и се записаха трима нови краеведи – студентите от втори курс Българска филология Деян Герговски, Недко Косев и Цветослава Лазарова. И въпреки това кадровият въпрос остава в работата ни и по-нататък. На отчетно-изборното събрание помолихме членовете на дружеството да попълнят анкетни карти, които използвахме както за молби за членство, така и да проучим състава и да направим следната статистика:

-общ брой редовни членове – 27

-средна възраст – 65 г.

-от тях – 6 жени и 21 мъже

-студенти – 3; работещи – 5

Оттук най-добре е видно особено належащата нужда от обновяване и увеличаване състава на дружеството.

Редовно се провеждаха и заседанията на Управителния съвет. На тях членовете му приеха двегодишната програма, плана на дружеството за 2008 г., план за организацията, подготовката и провеждането на конференцията, подготви се просветното събрание, посветено на д-р Тиню Бончев, доклад за когото изнесе д-р Стефан Стефанов, разгледани и обсъдени бяха редица материали и взети съответни решения.

През годината краеведите проведоха две организационни събрания: едно за приемане програмата и плана на дружеството и второ, на което се обсъди и прие планът за подготовката и организирането на научната конференция.

От всичко казано дотук и от работата ни през 2008 г. бихме могли да направим няколко извода:

-дружеството работи и то много добре

-необходимо е да продължим да работим с младите хора – ученици и студенти, като се опитаме да създадем още клубове по краезнание, да им оказваме методическа помощ и им предоставяме поле за изяви

-да продължим да работим съвместно, в сътрудничество с другите културни институти – ШУ, Регионална библиотека, Регионален исторически музей, Художествена галерия, Държавен архив и да разширяваме връзките си с други сродни обществени организации и сдружения.

И накрая бих искала да се обърна към всички вас и да ви призова отново:

Събирайте, съхранявайте, записвайте ”всичко за своя род и язик”. Пишете за интересните хора от своя край, за минали и днешни събития, изкарайте на показ нашите прекрасни обичаи и нрави, нашите песни, разкази на сладкодумните разказвачи. Пишете за всичко, което става в живота ви. Всичко е ЦЕННО! Само времето е единствен съдник за това кое е значимо и кое маловажно! И ако днес направеното от вас изглежда дребно и незначително, утре може със свещ да го търсим, защото в него може да се крие голямо обществено и духовно имане!

Пожелавам на всички ползотворна работа и през 2009 г.