● Учредители

Учредителен протокол от 20 декември 1991 г.:

1. Трифон Панайотов – учител-краевед

2. Георги Цветков – завеждащ отдел “Краезнание” при Народно читалище “Д. Войников”

3. Димо Димов – офицер от запаса

4. Веска Ламбова – учителка

5. Петър Ив. Петров – жп работник, пенсионер, краевед от Каспичан

6. Минчо Русев – общественик пенсионер

7. Илия Русев – учител-краевед, пенсионер

8. Мария Димитрова – специалист в Окръжен държавен архив – Шумен

9. Йордан Боев – учител-краевед, пенсионер

10. Страхил Василев – научен работник в Окръжен исторически музей – Шумен

ГОСТ: Юрий Аврамов – председател на Народно читалище “Д. Войников”