Първи студентски краеведски четения’2008 г.

Активна дейност в полето на краеведската наука демонстрираха студентите от специалност “Българска филология” на ШУ “Епископ К. Преславски”, които взеха участие в първите краеведчески четения автор: Недка ТУНЕВА Интересни проучвания в полето на краезнанието и родознанието представиха второкурсниците от специалност “Българска филология” на Факултета по хуманитарни науки в ШУ “Епископ К. Преславски”. В зала “Сава […]