Шуменски краеведи в Национална конференция

На 11, 12 и 13 март 2013 г. в Шумен се проведе Национална научна конференция “Триумфът на българското оръжие в Балканската война 1912-1913 г.”. В научния форум бяха представени и част от научните изследвания по темата на шуменските краеведи. Наши представители бяха д-р Стефан Стефанов с темата “Спомени за двама преславяни, участници в Балканската война” […]