Научно-практическа конференция’2012

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Д. ВОЙНИКОВ-1856”

ДРУЖЕСТВО НА КРАЕВЕДИТЕ “ГЕОРГИ ДЖУМАЛИЕВ” – ШУМЕН

ВИ КАНЯТ 

ДА ПРИСЪСТВАТЕ

НА ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ ТЯХ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

“100 години БАЛКАНСКИ ВОЙНИ”

14 ноем. 2012 г.               НЧ „Д. Войников-1856”

930 часа                  зала „Сава Доброплодни

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

Научно-практическа конференция

100 години Балкански войни

Ръководител: о.з. подполк. Николай Калев

930       откриване

940-1000 Николинка Станчева „Балканската война 1912 г. – факти и цифри”

1000-1015 о.з. подполк. Николай Калев „Първи пробни бойни полети на самолети по време на Шуменските крепостни маневри, септември 1912 г.“

1015-1030 Красимир Кънчев „Военните свещеници на 7ми пехотен Преславски полк през Балканските войни”

1030-1045 Клуб Краезнание-ПМГ”Н.Попович” с р-л Д. Фанева „Свещеник Иван Дочев” – компютърна презентация

1045-1100 Неделчо Неделчев ПГСАГ „Участието на 5ти артилерийски полк в превземането на Одринската крепост през Балканската война”

11-1130 ч. – кафе-пауза

1130-1145 Стефан Серафимов „Бомбандирането на Одрин”

1145-1200о.з.полк. Димо Димов „С меч и с перо – шуменски автори на книги за участието на гарнизона в Балканските войни”

1200-1215 Нели Димитрова (ДА-Шумен) „Документи за Балканската война в Държавен архив-Шумен”

1215-1230 Веска и Трифон Панайотови “Спомени на един редник за Балканската война”

1230-1245 д-р Стефан Стефанов „Спомен за двама преславци, участвали в Балканската война”

1245-1300 Димитър Бояджиев „За участието на Васил Коларов в Балканската война”

1300-1315   Дискусия